Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Εργαστηριακή Προμηθευτική – ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  ξεκίνησε την δραστηριότητά της τον Δεκέμβριο του 1995 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την διακίνηση Αναλυτών, Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων.

Σήμερα με σημαντικές συνεργασίες και αντιπροσωπεύσεις οίκων όπως η Roche, Giesse Diagnostics, AMP Diagnostics και άλλες σημαντικές εταιρείες στον εργαστηριακό διαγνωστικό τομέα της ιατρικής, η εταιρεία μας επιδιώκει να επιτύχει την εφαρμογή και διατήρηση των προδιαγραφών εκείνων που στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών μας και την εναρμόνιση με την εκάστοτε νομοθεσία στον τομέα της υγείας.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Έχοντας σαν κίνητρο να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, επενδύουμε σταθερά, στην εκπαίδευση του προσωπικού, σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στοχεύοντας έτσι:

  • Στην ολοκληρωμένη υποστήριξη, επιστημονική και τεχνική.
  • Στην άριστη σχέση ποιότητας & τιμής.
  • Στον άμεσο χρόνο παράδοσης.
  • Στη συνεχή εποπτεία και έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων που διακινούμε.

 

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η γκάμα των προϊόντων μας χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

  • Αναλυτές: Βιοχημικοί, Αιματολογικοί, Ανοσολογικοί, Ιόντων, Πήξης, ηλεκτρολυτών, Ούρων, Σπέρματος, HbA1c.
  • Αντιδραστήρια: Κλινικής χημείας, θολοσιμετρίας, αιματολογίας, βιομηχανικής μικροβιολογίας, ανοσοχρωματογραφία, θρεπτικά υλικά, ομάδες αίματος, Control & Calibrator.
  • Αναλώσιμα: Σωληνάρια, στατώ, γάντια, σύριγγες, κ.α
  • Εργαστηριακός εξοπλισμός: Μικροσκόπια, κλίβανοι, φυγόκεντροι, υδατόλουτρα, πιπέττες κ.α
  • Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος: Βιοχημεία, Ειδικές πρωτεΐνες, Αιματολογία, Ανοσολογία, Πήξης, HbA1c, Βακτηριολογία, Καρδιακοί δείκτες, Ναρκωτικών ουσιών, Ηλεκτροφόρηση, Ορολογικές εξετάσεις, FOB, Τ.Κ.Ε.