2

Προβολή όλων των 17 αποτελεσμάτων

2

Αναλυτής

Εταιρεία

Ενότητα

Χωρητικότητα

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

AMIKACIN 30μg ΒD

Ενδέχεται να εξαντληθεί

AMIKACIN 30μg ΒD Δίσκοι για την in vitro αξιολόγηση της ευαισθησίας των μικροβιακών παραγόντων στο αντιβιοτικό Amikacin. Συγκέντρωση: [...]

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

BLOOD AGAR (HORSE BLOOD) BIOPREPARE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Το αιματούχο άγαρ της BIOPREPARE, συνδυάζει μια εξαιρετικά θρεπτική βάση (Columbia Agar Base) με φρέσκο αίμα αλόγου, το οποίο χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια όλων των βακτηρίων. Η αιμόλυση και το είδος της αιμόλυσης των ερυθρών αλόγου βοηθούν στην ταυτοποίηση ορισμένων gram (+) κόκκων.  

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CALIBRATOR F.A.S. 12x3ml ROCHE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Ο βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα (C.f.a.s.) προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche, σε αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK-MB 100T INTEGRA

Ενδέχεται να εξαντληθεί

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της καταλυτικής δραστικότητας της υπομονάδας MB της κρεατινοκινάσης (CK-MB) σε ορό [...]

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

e CHECK XS L2 NORMAL CONTROL ROCHE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Πρότυπο αίμα ελέγχου για αιματολογικούς αναλυτές 22 παραμέτρων της εταιρείας SYSMEX για την σειρά XS. Χρησιμεύει για τον [...]

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

FOLATE III CALSET 4x1ml e 411 ROCHE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Μέθοδος δέσμευσης για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φυλλικού οξέος σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον [...]

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

FOSFOMYCIN WITH 50μg GLUCOSE BD

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Δίσκοι για την in vitro αξιολόγηση της ευαισθησίας των μικροβιακών παραγόντων στο αντιβιοτικό Fosfomycin+glucose. Συγκέντρωση: 50μg glucose. Διατίθεται [...]

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

FT4 III ELECSYS/e 411 200T ROCHE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Ανοσολογική μέθοδος για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ελεύθερης θυροξίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον [...]

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

MUELLER HINTON BIOPREPARE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Το MUELLER HINTON BIOPREPARE είναι ένα θρεπτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη δοκιμή ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά μέσω διάχυσης.  

ΥΛΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

MYCOPLASMA BROTH 10x2ml (U-A) BIOPREPARE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

MYCOPLASMA BROTH 10x2ml (U-A) BIOPREPARE Θρεπτικός ζωμός για την ανίχνευση, μεταφορά και συντήρηση των ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων. Διατίθεται σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

NAOH-D 66ml C311 ROCHE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Διάλυμα έκπλυσης πιπετών δείγματος ή κυψελίδων αντίδρασης, στα συστήματα Roche/Hitachi. Διατίθεται ανα τεμάχιο.

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Το Precicontrol Varia χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ποιότητας συγκεκριμένων ανοσολογικών αναλύσεων, περιλαμβανει τιμές για τις παρακάτω παραμέτρους: Για [...]

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

CEFPROZIL 30μg LIOFILCHEM

Ενδέχεται να εξαντληθεί

CEFPROZIL 30μg LIOFILCHEM Δίσκοι για την in vitro αξιολόγηση της ευαισθησίας των μικροβιακών παραγόντων στο αντιβιοτικό Cefprozil. Συγκέντρωση: [...]

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Πιπέτες και σωληνάρια του 1ml για μέτρηση ΤΚΕ. Διαθέτει ετικέτα με ένδειξη του απαιτούμενου όγκου αναρρόφησης. Διατίθενται σε [...]

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

THIOGLYCOLATE MEDIUM 7ml BIOPREPARE

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Το THIOGLYCOLATE MEDIUM 7ml BIOPREPARE είναι ένα εμπλουτιστικό υπόστρωμα γενικής χρήσεως για την καλλιέργεια αερόβιων, μικροαερόφιλων και αναερόβιων μικροβίων καθώς και για την ανίχνευση της παρουσίας βακτηριδίων σε φυσιολογικά στείρα υλικά.  

Ενδέχεται να εξαντληθεί

*Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ: Αρ.Αδείας ΕΟΦ 56344  

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Αποστειρωμένοι στυλεοί για επίστρωση δειγμάτων σε θρεπτικά υλικά και πλακίδια. Διατίθενται σε συσκευασία των 5τμχ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο preloader