3

Προβολή όλων των 18 αποτελεσμάτων

3

Αναλυτής

Εταιρεία

Ενότητα

Χωρητικότητα

Αναμένεται

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra [...]

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ANTI A 10ml ORTHO

Αναμένεται

Δοκιμασία ποιοτικού προσδιορισμού με μονοκλωνικά αντισώματα για την αναγνώριση του αντιγόνου Α μέσω συγκόλλησης των ανθρώπινων ερυθροκυττάρων. Αποτελείται [...]

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ANTI B 10ml ORTHO

Αναμένεται

Δοκιμασία ποιοτικού προσδιορισμού με μονοκλωνικά αντισώματα για την αναγνώριση του αντιγόνου B μέσω συγκόλλησης των ανθρώπινων ερυθροκυττάρων. Αποτελείται [...]

Αναμένεται

Τριχοτομημένα τρυβλία με τα παρακάτω θρεπτικά υλικά: Blood Agar, στο οποίο αναπτύσσονται όλα τα αερόβια βακτήρια και μπορούν [...]

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

CHECK XN-L L1 LOW CONTROL SYSMEX

Αναμένεται

Πρότυπο αίμα ελέγχου για αιματολογικούς αναλυτές SYSMEX της σειράς XN-L.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

CHECK XN-L L2 NORMAL CONTROL SYSMEX

Αναμένεται

Πρότυπο αίμα ελέγχου για αιματολογικούς αναλυτές SYSMEX της σειράς XN-L.  

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

CHECK XN-L L3 HIGH CONTROL SYSMEX

Αναμένεται

Πρότυπο αίμα ελέγχου για αιματολογικούς αναλυτές SYSMEX της σειράς XN-L.  

ΞΗΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GOT (AST) REFLOTRON 30T ROCHE

Αναμένεται

Χρήση Δοκιµασία για τον ποσοτικό προσδιορισµό της GOT (AST, ASAT, EC 2.6.1.1) στο αίµα, στον ορό ή στο [...]

ΞΗΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GPT (ALT) REFLOTRON 30T ROCHE

Αναμένεται

Χρήση Δοκιµασία για τον ποσοτικό προσδιορισµό της GPT (ALT, ALAT, EC 2.6.1.2) στο αίµα, στον ορό ή στο [...]

Αναμένεται

Ανοσολογική μέθοδος για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της καρδιακής τροπονίνης Τ σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

Αναμένεται

Το Troponin hs STAT CalSet χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού. Για τον Elecsys 2010 και [...]

Αναμένεται

Συνίσταται για την ανασύσταση του Multifibren U. Διατίθεται σε φιαλίδιο των 50ml.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

LDL CHOLESTEROL G.3 2×50 C111 ROCHE

Αναμένεται

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της LDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

MAC CONKEY 2 + BLOOD AGAR BIOPREPARE

Αναμένεται

Διχοτομημένα τρυβλία με τα παρακάτω θρεπτικά υλικά: Mac Conkey Nr.2, στο οποίο αναπτύσσονται εντεροβακτηρίδια και ο εντερόκοκκος. Ο [...]

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN) BIOPREPARE

Αναμένεται

Το MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN) BIOPREPARE είναι ένα θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την εκλεκτική απομόνωση και την απαρίθμηση σταφυλόκοκκων από κλινικά ή μη κλινικά δείγματα.  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

CHROMAGAR CANDIDA PLUS ΤΡΥΒΛΙΑ 9cm BIOPREPARE Box/10

Αναμένεται

Το τρυβλίο CHROMAGAR CANDIDA PLUS χρησιμοποιείται για την  απομόνωση & ταυτοποίηση της Candida auris εκτός από άλλα κύρια [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

REAGENT MODULE Na/K/Cl RAPIDChem 744

Αναμένεται

Μονάδα αντιδραστηρίων για τον αναλυτή ιόντων Rapidchem 744.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

REAGENT MODULE Na/K/LI 754 RAPIDChem

Αναμένεται

Μονάδα αντιδραστηρίων για τον αναλυτή ιόντων Rapidchem 754.

Μετάβαση στο περιεχόμενο preloader