Μόλις δημοσιεύθηκε στο Journal of Assisted Reproduction and Genetic ….

Στο Journal of Assisted Reproduction and Genetic, η πρώτη δημοσίευση σχετικά με την πρωτοποριακής τεχνολογίας συσκευή διαχωρισμού σπέρματος CA0 της LensHooke. Σύμφωνα με το άρθρο η χρήση της συσκευής CA0 απέδωσε σπερματοζωάρια με ενισχυμένες δυνατότητες γονιμοποίησης. Ο δείκτης του DNA κατακερματισμού (DFI) ελαχιστοποιήθηκε στα δείγματα που επεξεργάστηκαν με την συσκευή CA0. Η συσκευή CA0 αποδείχτηκε […]

Σπάνιες Παθήσεις: Κι όμως νοσούν περίπου 800.000 άνθρωποι στην Ελλάδα

210225170239 rare diseases

«Σπάνια» χαρακτηρίζεται η νόσος που προσβάλλει λιγότερους από έναν ανά 2.000 κατοίκους, ενώ, υπάρχει διαφορά συχνότητας μεταξύ των σπάνιων παθήσεων, καθώς άλλες αφορούν σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς ενώ, άλλες σε λίγες εκατοντάδες ή λίγες δεκάδες ασθενών σε όλη την Ευρώπη.

Νέα αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία BLZ Technology για την συσκευή ανίχνευσης και απεικόνισης φλεβών Vein Finder VS400.

image-removebg-preview - 2022-01-14T094400.279

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την εξελικτική πορεία της εταιρείας καθώς επενδύει στην αναζήτηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών με γνώμονα την ποιότητα και την πρωτοπορία.

Νέα ενημέρωση για τα Rapid Test Covid-19 Αντιγόνου που αφαιρέθηκαν ή απορρίφθηκαν από την λίστα που εξέδωσε η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας της ΕΕ

european-committe

Τα ακόλουθα Γρήγορα Τεστ Αντιγόνου Covid-19 αφαιρέθηκαν ή απορρίφθηκαν  από την λίστα της ΕΕ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν ελλιπείς ή νέες μελέτες επικύρωσης έδειξαν ότι τα τεστ δεν πληρούσαν πλέον τα απαιτούμενα κριτήρια που καθορίζονται από τη σύσταση 2021/C του Συμβουλίου 24/01 ή/και τα πρόσθετα κριτήρια που συμφωνήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο τεχνική ομάδα εργασίας για διαγνωστικά τεστ COVID-19 στις 29 Ιουνίου 2021:

Διευκρινιστική των δασμολογικών κλάσεων των IVD Ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την νόσο COVID-19 που υπάγονται στο μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα ακόλουθα, σχετικά με το άρθρο 73 του ν.4764/2020 (Α’ 256):

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4764/2020, με τις οποίες προστίθεται μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 παράγραφος 1Α, προβλέπεται ότι ο συντελεστής του Φ.Π.Α. ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) α) για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων rapid test COVID-19

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag-1

Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ., δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Ο ρόλος της Βιταμίνης D στην πρόληψη της λοίμωξης και στη θνησιμότητα από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2

coronavirus

  Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Bιταμίνης D και του αριθμού των κρουσμάτων κορωνοϊού, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν στη θνησιμότητα από τον ιό. Η πιο επιρρεπής ομάδα του πληθυσμού αναφορικά με την λοίμωξη COVID-19 είναι αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έλλειψη σε Βιταμίνη D. Η Βιταμίνη D […]