ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

16/11/2017: Συνεργάτης για την στελέχωση του Τμήματος  Διανομών

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου

 • Πτυχίο Εργαστηριακής Κατεύθυνσης (ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ.) (επιθυμητό).
 • Δίπλωμα δικύκλου με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.. με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (απαραίτητο).
 • Γνώση εφαρμογών MS-Office (επιθυμητή).
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου lower (επιθυμητή) .
 • Γνώση οποιουδήποτε πακέτου Εμπορικής Διαχείρισης (Κεφάλαιο, Soft1) (επιθυμητή).
 • Άνεση και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση (επιθυμητή).

Καθήκοντα:

Ο Συνεργάτης θα συμμετέχει στην προετοιμασία των παραγγελιών, στην διανομή τους εντός Θεσσαλονίκης και στην παραλαβή και τακτοποίηση των εμπορευμάτων στην αποθήκη της επιχείρησης.

Παροχές:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • 5-θήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Επικοινωνία:

Εάν πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προσόντων, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail: info@toliopoulos.gr

ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

20/10/2017: Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων και Αναλυτών

Αρμοδιότητες της θέσης:

Ο συνεργάτης θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη Βιοχημικών, Αιματολογικών, Ανοσολογικών Αναλυτών (Roche/Sysmex) και λοιπών εργαστηριακών οργάνων.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο ανάλογης κατεύθυνσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κλπ.) (απαραίτητο).
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (απαραίτητο).
 • Πιστοποιημένη γνώση εφαρμογών MS-Office (απαραίτητη).
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (απαραίτητη).
 • Γνώση οποιουδήποτε πακέτου Εμπορικής Διαχείρησης (Κεφάλαιο, Soft1) (επιθυμητή).
 • Διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση (απαραίτητη).

 

Παροχές:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • 5-θήμερη εργασία συνεχούς ωραρίου (Δευτέρα εώς Παρασκευή)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται μαζί με το βιογραφικό σημείωμα να επισυνάπτουν φωτογραφία τους.

Είδος Εργασίας : Πλήρης απασχόληση

Επικοινωνία:

Εάν πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προσόντων, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail: info@toliopoulos.gr

ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ