ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

15/01/2021: Συνεργάτης για την στελέχωση του Τμήματος  Πωλήσεων.

O/Η υποψήφιος:

Η άνεση και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, η ευγένεια, η υπομονή και η επιμονή είναι ζητούμενα που θα βοηθήσουν τον υποψήφιο Συνεργάτη στην προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια και στην ανάπτυξη του πελατολογίου.

Η γενική γνώση των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου θα αξιολογηθούν ιδιαιτέρως στην επιλογή του υποψηφίου.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων με μονοετή τουλάχιστον απασχόληση σε μικροβιολογικό εργαστήριο επιπροσθέτως της πρακτικής άσκησης.
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. με διετή εμπειρία οδήγησης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση εφαρμογών MS-Office.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυνατότητα συχνών και πολυήμερων ταξιδιών.

Παροχές:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Επιπρόσθετο Bonus επί των πωλήσεων.
 • Πρόσθετο πακέτο ασφάλισης ζωής και υγείας.
 • 5-θήμερη εργασία.

Επικοινωνία:

Εάν πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προσόντων, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail: info@toliopoulos.gr

 

 

 

 

 

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

03/10/2020: Συνεργάτης για την στελέχωση του Τμήματος  του τμήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Καταστήματος και  Εmail Marketing.

O/Η υποψήφιος:

 • Θα πρέπει να γνωρίζει τους τρόπους προβολής στο Διαδίκτυο και να μπορεί να αξιοποιήσει τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων ή των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Θα αναλάβει την υποστήριξη της λειτουργίας του e- shop σε καθημερινή βάση, την  επίβλεψη και ανανέωση προϊόντων του e-shop,  την διαχείριση των online παραγγελιών  και την γραφιστική του βελτίωση.
 • Θα σχεδιάζει E-mail Newsletter μέσω Mailchimp ή άλλης πλατφόρμας. (καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολούθηση και στατιστική αξιολόγησή τους, δημιουργία newsletter με εμπλουτισμένο περιεχόμενο html και σύνδεση τους με την ιστοσελίδα της εταιρείας) .
 • Θα αναλάβει την συντήρηση και προώθηση των λογαριασμών Facebook, Google+ και Linked In της εταιρείας (δημιουργία banner).
 • Θα αναλάβει την διαχείριση των Marketing ενεργειών της εταιρείας (Έντυπη διαφήμιση σε περιοδικά του  κλάδου, δημιουργία διάφορων εντύπων για την υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων).

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση WordPress
 • Άριστη γνώση Ms Office και Adobe Photoshop .
 • Άριστη γνώση χειρισμού διαφημίσεων με Google Adwords.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη είναι η γνώση οποιουδήποτε πακέτου Εμπορικής Διαχείρισης (Κεφάλαιο, Soft1).

Παροχές:

• Ικανοποιητικές αποδοχές. 
• Επιπρόσθετο Bonus επί των ηλεκτρονικών πωλήσεων. 
• Πρόσθετο πακέτο ασφάλισης ζωής και υγείας. 
• 5-θήμερη εργασία. 

 

Εάν πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προσόντων, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail: info@toliopoulos.gr

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

16/11/2017: Συνεργάτης για την στελέχωση του Τμήματος  Διανομών

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου

 • Πτυχίο Εργαστηριακής Κατεύθυνσης (ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ.) (επιθυμητό).
 • Δίπλωμα δικύκλου με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.. με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (απαραίτητο).
 • Γνώση εφαρμογών MS-Office (επιθυμητή).
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου lower (επιθυμητή) .
 • Γνώση οποιουδήποτε πακέτου Εμπορικής Διαχείρισης (Κεφάλαιο, Soft1) (επιθυμητή).
 • Άνεση και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση (επιθυμητή).

Καθήκοντα:

Ο Συνεργάτης θα συμμετέχει στην προετοιμασία των παραγγελιών, στην διανομή τους εντός Θεσσαλονίκης και στην παραλαβή και τακτοποίηση των εμπορευμάτων στην αποθήκη της επιχείρησης.

Παροχές:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • 5-θήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Επικοινωνία:

Εάν πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προσόντων, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail: info@toliopoulos.gr

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

20/10/2017: Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων και Αναλυτών

Αρμοδιότητες της θέσης:

Ο συνεργάτης θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη Βιοχημικών, Αιματολογικών, Ανοσολογικών Αναλυτών (Roche/Sysmex) και λοιπών εργαστηριακών οργάνων.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο ανάλογης κατεύθυνσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κλπ.) (απαραίτητο).
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (απαραίτητο).
 • Πιστοποιημένη γνώση εφαρμογών MS-Office (απαραίτητη).
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (απαραίτητη).
 • Γνώση οποιουδήποτε πακέτου Εμπορικής Διαχείρησης (Κεφάλαιο, Soft1) (επιθυμητή).
 • Διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση (απαραίτητη).

 

Παροχές:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • 5-θήμερη εργασία συνεχούς ωραρίου (Δευτέρα εώς Παρασκευή)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται μαζί με το βιογραφικό σημείωμα να επισυνάπτουν φωτογραφία τους.

Είδος Εργασίας : Πλήρης απασχόληση

Επικοινωνία:

Εάν πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προσόντων, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο E-mail: info@toliopoulos.gr

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ