Αναλυτής DCA Vantage Siemens:

Hba1c, Microalbumin

Αναλυτής Cobas b 101 Roche:

Hba1c, Lipid Panel (CHOL,HDL,LDL,TRIG)

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο αναλυτής Cobas b 101 είναι ένα μοναδικό και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης του διαβήτη και δυσλιπιδαιμίας.   ΑΝΑΛΥΤΗΣ HbA1c/Lipid COBAS [...]

Ο αναλυτής HBA1C MICROALBUMIN DCA VANTAGE ® σας βοηθά να παρακολουθήσετε τον γλυκαιμικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση νεφρικών [...]