ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΑ MF

Τα θολοσίμετρα Mc Farland χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της θολερότητας μικροβιακών εναιωρημάτων που είναι ισοδύναμη με πρότυπα Mc Farland.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΟ McFarland χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θολερότητας μικροβιακών εναιωρημάτων και τον προσδιορισμό της ευασθησίας των μικροοργανισμών στα [...]

Το ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΟ Mc Farland χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θολερότητας μικροβιακών εναιωρημάτων και τον προσδιορισμό της ευασθησίας των [...]