Αντιπηκτικά αναλώσιμα υλικά

Σωληνάρια αιμοληψίας με προσθήκη K3 EDTA για γενική αίματος, sodium citrate για μέτρηση Τ.Κ.Ε και παραγόντων πήξης.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 12
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
-10%

Σωληνάρια αιμοληψίας με K3 EDTA του 1ml και επίπεδο πυθμένα. Διατίθενται σε συσκευασία των 50τμχ.

-10%

Σωληνάρια αιμοληψίας με K3 EDTA των 2,5ml και επίπεδο πυθμένα. Διατίθενται σε συσκευασία των 50τμχ.

-10%

Σωληνάρια αιμοληψίας με K3 EDTA του 0,5ml με στρόγγυλο πυθμένα και μαλακο πώμα. Διατίθενται σε συσκευασία των 50τμχ.

-10%

Σωληνάρια αιμοληψίας με K3 EDTA του 1ml με στρόγγυλο πυθμένα και μαλακο πώμα. Διατίθενται σε συσκευασία των 50τμχ.

-10%

Σωληνάρια με EDTA K3 των 2ml με επίπεδο πυθμένα και μαλακό πώμα. Διατίθενται σε συσκευασία των 50τμχ.

-10%

Σωληνάρια αιμοληψίας με K3 EDTA των 2ml με στρογγυλό πυθμένα. Διατίθενται σε συσκευασία των 100τμχ.

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

LITHIUM HEPARIN 15 ml EUROTUBO

Αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του pH, των αερίων και των ηλεκτρολυτών του αιματος. Διατίθεται σε φιαλίδιο [...]

-10%

Σωληνάρια για χρόνο προθρομβίνης με Sodium Citrate του 1ml. Φέρουν ειδικό πιεζόμενο αιμοαπωστικό πώμα ασφαλείας, ενώ διαθέτει ετικέτα [...]

-10%

Σωληνάρια για T.K.E. του 1ml με Sodium Citrate, πλαστικά, με ένδειξη του όγκου που αναρροφούν. Διατίθενται σε συσκευασία [...]

-10%

Πιπέτες και σωληνάρια του 1ml για μέτρηση ΤΚΕ. Διαθέτει ετικέτα με ένδειξη του απαιτούμενου όγκου αναρρόφησης. Διατίθενται σε [...]

-10%

Σωληνάρια αιμοληψίας των 2,5ml με κιτρικό νάτριο (Sodium Citrate) για τον διαχωρισμό του πλάσματος και τη μέτρηση των [...]