ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 12
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό του χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT). Διατίθεται σε [...]

Δοκιμαστικές ταινίες για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του χρόνου προθρομβίνηςb) σε τριχοειδικό αίμα ή φλεβικό αίμα χωρίς προσθήκη [...]

-26%

* Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό του χρόνου προθρομβίνης (ΡΤ). Διατίθεται σε φιαλίδιο των 2ml.

-25%

* Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

-25%

* Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Συνίσταται για την ανασύσταση του Multifibren U. Διατίθεται σε φιαλίδιο των 50ml.

-10%

Λυοφιλιοποιημένο αντιδραστήριο το οποίο χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του δραστικού ινωδογόνου για την ανίχνευση πιθανών αιμορραγικών διαταραχών καθώς και [...]

-10%

Αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό του χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) σε ανθρώπινο πλάσμα. Διατίθεται σε φιαλίδιο των 5ml.

-10%

Λυοφιλοποιημένο υλικό ελέγχου το οποίο χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της ακρίβειας και της απόκλισης της ανάλυσης για τους [...]

-25%

* Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

-10%

Λυοφιλοποιημένο αντιδραστήριο το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρόνου προθρομβίνης (PT) σε ανθρώπινο πλάσμα. Διατίθεται σε φιαλίδιο [...]