ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Εμφάνιση όλων των 12 αποτελεσμάτων

ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 12
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Order By
-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

FOB DEVICE (MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ) SD BIOLINE 25T

Το τεστ ανοσοχρωματογραφίας FΟΒ χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα (Mayer κοπράνων). Η συσκευασία περιλαμβάνει: [...]

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

HCG ONE STEP UR / SER SD BIOLINE 25T

Ταχύς ποιοτικός ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός της hCG στον ορό ή στα ούρα. Όριο ανίχνευσης: 25 mIU/ml. Χρόνος ανίχνευσης: 3 [...]

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

HELICOBACTER PYLORI DEVICE SD BIOLINE 30T

Ταχύς ποιοτικός ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός έναντι των αντισωμάτων όλων των ισοτύπων (IgG, IgΜ κ.λ.π.) έναντι του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. [...]

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

HIV 1/2 3.0 SD BIOLINE 30T

Τρίτης Γενιάς προσδιορισμός (Direct Sandwich Method, Ag-Ab-Ag). Διατίθεται σε συσκευασία των 30 τεστ.

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

INFLUENZA Ag H1N1, A, B SD BIOLINE 10T

Ταχύς ποιοτικός ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός έναντι των αντιγόνων του ιού της γρίπης. Ο πρώτος παγκοσμίως με ταυτόχρονη διαφοροποίηση των αντιγόνων τύπου Α, τύπου Β και Η1Ν1 (4 πεδία ανάγνωσης).

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

MALARIA DEVICE SD BIOLINE 25T

Ταχύς ποιοτικός ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός έναντι των αντιγόνων HRP-II Ag του Plasmodium falciparum που προκαλεί ελονοσία και pLDH άλλων ειδών [...]

-25%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ROTA / ADENOVIRUS Ag SD BIOLINE 20T

* Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

SYPHILIS 3.0 SD BIOLINE 30T

Ποιοτικός ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός έναντι των αντισωμάτων όλων των ισοτύπων (IgG, IgM και IgA) του Treponema pallidum (TP). Διατίθεται [...]

-10%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

TROPONIN I DEVICE SD BIOLINE 25T

Ταχύς ποιοτικός ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός που ανιχνεύει την αύξηση των επιπέδων της Troponin I των καρδιακών μυών (cTnI.) στο αίμα, μετά από επεισόδιο εμφράγματος του μυοκαρδίου.

-10%

Οι ταινίες ούρων Urocolor 11 της εταιρείας SD χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση: ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ UROCOLOR 11 SD BIOLINE [...]

-20%

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΣΤ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ DOA Multi 6 SD BIOLINE 10T

* Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

-10%

To τεστ στρεπτοκόκκου (Strep A Test) χρησιμοποιείται για τον ταχύ ποιοτικό ανοσοχρωματογραφικό προσδιορισμό των αντιγόνων του β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου [...]