ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Ανακατασκευασμένοι αναλυτές συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό ανακατασκευής. Δυνατότητα αγοράς και μίσθωσης. Παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για όλους τους ανακατασκευασμένους αναλυτές. Αναλυτές Sysmex, Roche κ.α.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 5
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX XS 1000i

Ο αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Sysmex Xs 1000i αποτελεί την ιδανική λύση στο ιδιωτικό εργαστήριο για την διεξαγωγή της γενικής [...]

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX XS 1000i & SAMPLER

Ο αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Sysmex Xs 1000i με sampler αποτελεί την ιδανική λύση στο ιδιωτικό εργαστήριο για την [...]

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ COBAS c 111 & ISE ROCHE

Διατίθεται και προς μίσθωση.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ COBAS c 111 ROCHE

Διατίθεται και προς μίσθωση.