ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Προβολή όλων των 34 αποτελεσμάτων

Αναλυτής

Εταιρεία

Χωρητικότητα

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Antistreptolysin-O ASO Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ανθρώπινης αντιστρεπτολυσίνης O στον ορό. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Apolipoprotein B TQ ver.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της απολιποπρωτεΐνης Β σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ASO Ποσοτική 45+5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αντί-στρεπτολυσίνης Ο (ASO) σε ορό. Συμπεριλαμβάνεται ο βαθμονομητής. Η συσκευασία περιέχει 1x45ml+1x5ml φιαλίδια.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

C3 TQ Version 2 Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του συμπληρώματος C3 σε ορό και πλάσμα ανθρώπου σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

C4 TQ Version 2 Integra Roche

Ενδέχεται να εξαντληθεί

In vitro ανάλυση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του συμπληρώματος C4 σε ορό και πλάσμα ανθρώπου σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Latex Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της C‑αντιδρώσας πρωτεΐνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, σε συστήματα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Ποσοτική 45+5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στον ορό. Πολλαπλού σημείου βαθμονόμηση. Ο βαθμονομητής συμπεριλαμβάνεται. Η [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

D-Dimer GEN.2 C111 IGA GEN.2 C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

D-DIMER GEN.2 200T C111 ROCHE In vitro εξέταση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό των προϊόντων αποδόμησης της ινικής [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

D-Dimer T.Q GEN.2 Integra/c 311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό των προϊόντων αποδόμησης της ινικής (D-διμερές και ολιγομερή Χ) 1,2 [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ferritin GEN.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης φερριτίνης στον ορό και το πλάσμα. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των mmol/mol αιμοσφαιρίνης A1c (IFCC) και του ποσοστού % αιμοσφαιρίνης Α1ψ [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c Direct 1×30+1×10+2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) αίμα. Άμεση μέθοδος, Latex-Θολωσιμετρία.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c-GEN3 TQ Integra 400

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των mmol/mol αιμοσφαιρίνης A1c (IFCC) και του ποσοστού αιμοσφαιρίνης A1c σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Homocysteine Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής L ομοκυστεΐνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, σε συστήματα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGA Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgA σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στους αναλυτές κλινικής χημείας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGG Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgG σε ορό, πλάσμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό και ούρα ανθρώπου, στους αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGM Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgM σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στους αναλυτές κλινικής χημείας Roche [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Kappa Tina Quant GEN.2 Integra/C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό των δεσμευμένων και ελεύθερων ανοσοσφαιρινών ελαφριάς αλυσίδας τύπου κάππα σε ορό [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lambda Tina Quant GEN.2 Integra/C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ανοσοθολοσιμετρικό ποσοτικό προσδιορισμό των δεσμευμένων και ελεύθερων ανοσοσφαιρινών ελαφράς αλυσίδας τύπου λάμβδα σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lp(a) Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της λιποπρωτεΐνης (α) στον ορό και πλάσμα. Για τον Integra 400. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGA GEN.2 C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

IGA GEN.2 150T C311 ROCHE In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgA σε ορό και πλάσμα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

AAGP2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ανθρώπινης α1‑όξινης γλυκοπρωτεΐνης σε ορό και πλάσμα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Apolipoprotein A-1 TQ ver.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της απολιποπρωτεΐνης A‑1 σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CO2-L Gen.2 Integra 400 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης διττανθρακικών σε (HCO3) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Latex HS Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C‑αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Tina-Quant IV Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CRP σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ferritin Gen.4 Cobas c311/c501

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της φερριτίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lipase Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της λιπάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Myoglobin 2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της μυοσφαιρίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Prealbumin Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της προαλβουμίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Transferrin TQ V.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης τρανσφερρίνης σε ορό και πλάσμα. Για τους βιοχημικούς [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

UIBC Integra 400 Roche

Αναμένεται

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ακόρεστης σιδηροδεσμευτικής ικανότητας στον ορό και στο πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

RA Ποσοτική 45+5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ρευματοειδούς παράγοντα στον ορό. Πολλαπλού σημείου βαθμονόμηση. Ο βαθμονομητής συμπεριλαμβάνεται. Η συσκευασία περιέχει [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Rheumatoid Factor RF II Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ρευματοειδών παραγόντων (RF II) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου Οι [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο preloader