ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Προβολή όλων των 174 αποτελεσμάτων

Αντιδραστήρια Κλινικής Χημείας

 

Αναλυτής

Εταιρεία

Ενότητα

Χωρητικότητα

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

A-Amylase Pancreatic Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της καταλυτικής δραστικότητας της παγκρεατικής α-αμυλάσης (EC 3.2.1.1, 1, 4-α-D-γλυκανο:γλυκανοϋδρολάση) σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

A-Amylase-T EPS ver.2 Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-αμυλάσης σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τον Integra [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ACP Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της όξινης φωσφατάσης σε ορό ανθρώπου. Για τον Integra 400. Κάθε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Activator 9x12ml Integra/c 111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

Ο ενεργοποιητής αποτελεί ένα βοηθητικό αντιδραστήριο συντήρησης που συνίσταται στις καθημερινές εργασίες συντήρησης, για την προετοιμασία των ηλεκτροδίων, [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ALBT2 Urine C111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Η ALBT2 URINE C111 ROCHE είναι μια in vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης σε ούρα ανθρώπου. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Albumin C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas c [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CO2 c111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των διττανθρακικών (HCO3) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lipase c111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ενζυμική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της λιπάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

TQ Albumin Gen2 c111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της αλβουμίνης σε ούρα ανθρώπου. Για τον cobas c 111. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Albumin BCG L 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης σε ορό και πλάσμα. Χρωματομετρική μέθοδος BCG Γραμμικότητα: 6 g/dl Η [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Albumin GEN.2 Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra 400. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Alkaline Phosphatase 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης στον ορό. Κινητική μέθοδος DGKC.   Η συσκευασία περιέχει: Reagent [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Alkaline Phospatase C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Alkaline Phosphatase IFCC Gen.2 Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ammonia (NH3)L Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της αμμωνίας σε πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra 400. Κάθε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Amylase C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αμυλάσης (AMY) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στον αναλυτή cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Amylase 6x10ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-αμυλάσης σε ορό και πλάσμα. Κινητική μέθοδος CNPG3 Γραμμικότητα: 2350 U/l Η [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Amylase Pancreatic C111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της παγκρεατικής α‑αμυλάσης σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Antistreptolysin-O ASO Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ανθρώπινης αντιστρεπτολυσίνης O στον ορό. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Apolipoprotein B TQ ver.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της απολιποπρωτεΐνης Β σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ASO Ποσοτική 45+5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αντί-στρεπτολυσίνης Ο (ASO) σε ορό. Συμπεριλαμβάνεται ο βαθμονομητής. Η συσκευασία περιέχει 1x45ml+1x5ml φιαλίδια.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ASO-RA-CRP Control H 1ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Υγρό ελέγχου για Ανοσο-θολωσιμετρία. Η συσκευασία περιέχει 1x1ml φιαλίδιo.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ASO-RA-CRP Control L 1ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Υγρό ελέγχου για Ανοσο-θολοσιμετρία. Η συσκευασία περιέχει 1x1ml φιαλίδια.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin Control Apel

Κατόπιν παραγγελίας

Ορός ελέγχου χολερυθρίνης για τους αναλυτές του οίκου APEL.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin Direct 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα προς χρήση για τον προσδιορισμό της άμεσης χολερυθρίνης στον ορό. Γραμμικότητα: 20 mg/dl. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin Direct GEN.2 Integra 400 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της άμεσης χολυρεθρίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin Total 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα προς χρήση για τον προσδιορισμό της ολικής χολερυθρίνης στον ορό. Η συσκευασία περιέχει [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin Total GEN.3 Integra 400 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χολερυθρίνης σε ορό και πλάσμα ενηλίκων και νεογνών στους [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin Total LIQ.G3 C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χολυρεθρίνης σε ορό και πλάσμα ενηλίκων και νεογνών. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bilirubin-D GEN.2 C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της άμεσης χολερυθρίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, στα συστήματα Roche/Hitachi cobas c. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

C3 TQ Version 2 Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του συμπληρώματος C3 σε ορό και πλάσμα ανθρώπου σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

C4 TQ Version 2 Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του συμπληρώματος C4 σε ορό και πλάσμα ανθρώπου σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calcium Arsenazo III 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση, για τον ποσοτικό προσδιορισμό ασβεστίου στον ορό, πλάσμα και ούρα. Χρωματομετρική μέθοδος ARSENAZO ΙΙΙ. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calcium GEN.2 Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calcium OCPC L 4x100ml Giesse

Κατόπιν παραγγελίας

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα προς χρήση, για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορρό, πλάσμα, ούρα. Χρωματομετρική [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calcium V.2 C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator F.A.S. 12x3ml Roche

Άμεσα διαθέσιμο

Ο βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα (C.f.a.s.) προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche, σε αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator F.A.S. CK-MB 3x1ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Ο βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα C.f.a.s. CK-MB προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση μεθόδων της Roche για τον ποσοτικό προσδιορισμό [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator F.A.S. Lipids 3x1ml Roche

Άμεσα διαθέσιμο

Ο βαθμονομητής C.f.a.s. Lipids προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων στους αναλυτές κλινικής χημείας Roche. Περιλαμβάνει [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator F.A.S. Protein 5x1ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το C.f.a.s. Proteins είναι έτοιμος προς χρήση βαθμονομητής, σε υγρή μορφή, με βάση ορό ανθρώπου. Για τους αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator F.A.S. PUC 5x1ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Ο βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων για δείγματα ούρων και ΕΝΥ [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator HbA1c 3x2ml Roche

Ενδέχεται να εξαντληθεί

Ο βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα C.f.a.s HbA1c προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση της ποσοτικής μεθόδου HBA1C σε αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Calibrator Human 3ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Βαθμονομητής ανθρώπινου ορού GIESSE κλινικής χημείας  σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Περιλαμβάνει τιμή για HDL. Κατάλληλο για Konelab, Mira, Pentra, Targa. Διατίθεται [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CFAS PAC 3x1ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Ο βαθμονομητής C.f.a.s. PAC προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων, σε αναλυτές κλινικής χημείας της Roche. Περιλαμβάνει [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Cholesterol 2nd gen. Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ολικής χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα. Για τον Integra [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Cholesterol C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas c [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Cholesterol Chod 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χοληστερόλης. Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος CHOD-PAP. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Cholinesterase 6x10ml Giesse

Κατόπιν παραγγελίας

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Χολινεστεράσης στον ορό και πλάσμα. Η συσκευασία περιέχει 6x10ml φιαλίδια.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Cholinesterase GEN.2 Integra

Άμεσα διαθέσιμο

Η cholinesterase είναι μια in vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χολινεστεράσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, στα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK MB 1x50ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κλασματικής δραστηριότητας CK-MB σε ορό και πλάσμα. Κινητική μέθοδος UV. Η συσκευασία [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK NAC UV 2x50ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα προς χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κινάσης ολικής κρεατίνης σε ορό και [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK-MB Integra

Ενδέχεται να εξαντληθεί

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της καταλυτικής δραστικότητας της υπομονάδας MB της κρεατινοκινάσης (CK-MB) σε ορό [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK-MB 2x50ml C111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινοκινάσης (CK) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στον αναλυτή cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK-NAC Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της καταλυτικής δραστικότητας της CK σε ορό και πλάσμα ανθρώπου για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CK-NAC C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινοκινάσης (CK) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στον αναλυτή cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Control Set RF Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το RF Control Set προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας της [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Creatinine 5x100ml Giesse Hitachi 902

Κατόπιν παραγγελίας

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα, ούρα για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Creatinine ENZ Plus VER 2 Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Creatinine Jaffe C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Creatinine Jaffe 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα, ούρα. Κινητική [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Creatinine Jaffe Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της κρεατινίνης στον ορό και στο πλάσμα. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Creatinine Plus C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Latex Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της C‑αντιδρώσας πρωτεΐνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, σε συστήματα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Calibrator 1ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Ποσοτική μέθοδος για θολωσιμετρία. Πολλαπλών ή ενός σημείου βαθμονόμησης. Η συσκευασία περιέχει 1x1ml φιαλίδιο.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Ποσοτική 45+5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στον ορό. Πολλαπλού σημείου βαθμονόμηση. Ο βαθμονομητής συμπεριλαμβάνεται. Η [...]

Κατόπιν παραγγελίας

Το D-Dimer Gen.2 Calibrator Set προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche, σε αναλυτές κλινικής χημείας της [...]

Κατόπιν παραγγελίας

Τα D-Dimer Gen.2 Control I/II προορίζονται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

D-Dimer GEN.2 C111 IGA GEN.2 C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

D-DIMER GEN.2 200T C111 ROCHE In vitro εξέταση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό των προϊόντων αποδόμησης της ινικής [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

D-Dimer T.Q GEN.2 Integra/c 311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό των προϊόντων αποδόμησης της ινικής (D-διμερές και ολιγομερή Χ) 1,2 [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

FE Standard 1x75ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Fe Standard (πρότυπο διάλυμα σιδήρου) προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών αναλύσεων ακόρεστης σιδηροδεσμευτικής ικανότητας (Unsaturated Iron [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ferritin GEN.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης φερριτίνης στον ορό και το πλάσμα. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Glucose C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε αιμολυμένο δείγμα ανθρώπου. Για τον cobas c 111. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Glucose GOD Pod 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια Mono έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Γλυκόζης σε ορρό, πλάσμα, ούρα. Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Glucose HK Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της γλυκόζης στον ορό, στο πλάσμα, στα ούρα και [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GOT 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης σε ορό, πλάσμα. Κινητική [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GOT AST Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της καταλυτικής δραστικότητας της AST σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GOT/AST C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης, με ή χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GPT 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλανίνης, αμινοτρανσφεράσης σε ορό και πλάσμα. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GPT ALT Integra

Ενδέχεται να εξαντληθεί

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αμινοτρανσφεράσης αλανίνης (ALT) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, στον αναλυτή [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

GPT/ALT C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT), με ή χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των mmol/mol αιμοσφαιρίνης A1c (IFCC) και του ποσοστού % αιμοσφαιρίνης Α1ψ [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c Direct 1×30+1×10+2x100ml Giesse

Κατόπιν παραγγελίας

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) αίμα. Άμεση μέθοδος, Latex-Θολωσιμετρία.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c Direct Calibrator 4×0,5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Ανθρώπινοι λυοφιλής βαθμονομητές. Η συσκευή περιέχει 4×0,5ml φιαλίδια.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c Direct Control 2×0,5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Ανθρώπινος λυοφιλής ορός ελέγχου HbA1c. Άμεση μέθοδος. Η συσκευασία περιέχει 2×0,5ml φιαλίδια.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HbA1c-GEN3 TQ Integra 400

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των mmol/mol αιμοσφαιρίνης A1c (IFCC) και του ποσοστού αιμοσφαιρίνης A1c σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HDL Cholesterol Plus G.4 C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της HDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HDL Direct 120ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα προς χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HDL PEG 6000 L 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο καθίζησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης σε ορό. Το πρότυπο συμπεριλαμβάνεται. Η συσκευασία περιέχει 2x100ml [...]

ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HDL PEG 6000 L 2x100ml Giesse

Αντιδραστήριο καθίζησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης σε ορό. Το πρότυπο συμπεριλαμβάνεται. Η συσκευασία περιέχει 2x100ml [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HDL-C Plus 4 gen. Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της HDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα. Για τον [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Hemolyzing Reagent GEN.2 Integra 6x10ml

Άμεσα διαθέσιμο

Το αιμολυτικό αντιδραστήριο χρησιμοποιείται ως αραιωτικό για την ανάλυση Tina?quant Hemoglobin A1c Gen.2 στα συστήματα cobas Integra 400. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Homocysteine Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής L ομοκυστεΐνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, σε συστήματα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Homocysteine Calibrator 2x3ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Homocysteine Calibrator Kit προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche σε αναλυτές κλινικής χημείας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Homocysteine Control 2x(2x3ml) Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Homocysteine Control Kit προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGA Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgA σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στους αναλυτές κλινικής χημείας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGG Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgG σε ορό, πλάσμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό και ούρα ανθρώπου, στους αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGM Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgM σε ορό και πλάσμα ανθρώπου στους αναλυτές κλινικής χημείας Roche [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Iron C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του σιδήρου σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, στον αναλυτή cobas c [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Iron Cab Liquid 2x100ml Giesse

Κατόπιν παραγγελίας

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Σιδήρου σε ορό. Συμπεριλαμβάνεται ο βαθμονομητής. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Iron Ferene 4x50ml Giesse

Κατόπιν παραγγελίας

Αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό του σιδήρου σε ορό. Χρωματομετρική μέθοδος Ferene. Η συσκευασία περιέχει:  Reagent A 4x45ml Reagent [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Iron Ferene 8x50ml Giesse

Κατόπιν παραγγελίας

Αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό του σιδήρου σε ορό. Χρωματομετρική μέθοδος Ferene. Η συσκευασία περιέχει:  Reagent A 8x45ml Reagent [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Iron GEN 2 Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης σιδήρου σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ISE Calibrator Direct 250ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ISE Calibrator Indirect 250ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Kappa Tina Quant GEN.2 Integra/C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό των δεσμευμένων και ελεύθερων ανοσοσφαιρινών ελαφριάς αλυσίδας τύπου κάππα σε ορό [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lactate 2nd gen. Integra 400 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lactate C111 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ανόργανων φωσφορικών σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lambda Tina Quant GEN.2 Integra/C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ανοσοθολοσιμετρικό ποσοτικό προσδιορισμό των δεσμευμένων και ελεύθερων ανοσοσφαιρινών ελαφράς αλυσίδας τύπου λάμβδα σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

LDH C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γαλακτικής αφυδρογονάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

LDH IFCC VER 2 Integra

Κατόπιν παραγγελίας

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

LDH P 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Γαλακτικής Αφυδρογονάσης σε ορό. Κινητική μέθοδος [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

LDL Cholesterol G.3 C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της LDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

LDL-C Plus 3RD GEN Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της LDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lp(a) Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της λιποπρωτεΐνης (α) στον ορό και πλάσμα. Για τον Integra 400. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Magnesium C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μαγνησίου σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Magnesium Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του μαγνησίου σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου, σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

IGA GEN.2 C311 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

IGA GEN.2 150T C311 ROCHE In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της IgA σε ορό και πλάσμα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Magnesium 2nd Gen. C311 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μαγνησίου σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Magnesium 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια Mono, σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον προσδιορισμό Μαγνησίου σε βιολογικά υγρά. Χρωματομετρική μέθοδος / [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Microprotein B 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό ολικών πρωτεϊνών σε ούρα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. [...]

Κατόπιν παραγγελίας

McFarland Standard Set Liofilchem Τα πρότυπα McFarland χρησιμοποιούνται ως πρότυπα θολότητας για την παρασκευή εναιωρημάτων των μικροοργανισμών. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

AAGP2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ανοσολογικό ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ανθρώπινης α1‑όξινης γλυκοπρωτεΐνης σε ορό και πλάσμα [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Antithrombin III Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της δραστικότητας της αντιθρομβίνης σε πλάσμα ανθρώπου. Για το βιοχημικό αναλυτή [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Apolipoprotein A-1 TQ ver.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της απολιποπρωτεΐνης A‑1 σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CO2-L Gen.2 Integra 400 Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης διττανθρακικών σε (HCO3) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Latex HS Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C‑αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

CRP Tina-Quant IV Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CRP σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ferritin Gen.4 Cobas c311/c501

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της φερριτίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Lipase Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της λιπάσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Myoglobin 2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της μυοσφαιρίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Prealbumin Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της προαλβουμίνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τους βιοχημικούς αναλυτές [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Transferrin TQ V.2 Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης τρανσφερρίνης σε ορό και πλάσμα. Για τους βιοχημικούς [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

UIBC Integra 400 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ακόρεστης σιδηροδεσμευτικής ικανότητας στον ορό και στο πλάσμα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

NaCL Diluent 6x22ml Integra

Άμεσα διαθέσιμο

To NACL DILUENT 6x22ml χρησιμοποιείται ώς αραιωτικό δείγματος σε συνδυασμό με αντιδραστήρια ανάλυσης στον αναλυτή Integra 400. Η [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

NH3/ETH/CO2 Calibrator 4x2ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche, σε αναλυτές κλινικής χημείας της [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

NH3/ETH/CO2 Control N 5x4ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Phosphate V.2 C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ανόργανων φωσφορικών σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Phosphate v.2 Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ανόργανων φωσφορικών σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precicontrol ClinChem Multi 1 4x5ml Roche

Άμεσα διαθέσιμο

Το PreciControl ClinChem Multi 1 προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precicontrol ClinChem Multi 2 4x5ml Roche

Άμεσα διαθέσιμο

Το PreciControl ClinChem Multi 2 προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precicontrol HbA1c Norm 4x1ml Roche

Άμεσα διαθέσιμο

Το PreciControl HbA1c norm προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precicontrol HbA1c Path 4x1ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το PreciControl HbA1c path προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precicontrol Lp(a) gen.2 2x(2×1)ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το PreciControl Lp(a) Gen.2 προορίζεται για χρήση στον έλεγχο ποιότητας, για την παρακολούθηση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precinorm PUC 4x3ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Control για Integra 400 και c 111. Το Precinorm PUC (πρωτεΐνες σε ούρα/ΕΝΥ) προορίζεται για χρήση στον έλεγχο [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precipath PUC 4x3ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Control για Integra 400 και c 111. Το Precipath PUC (πρωτεΐνες σε ούρα/ΕΝΥ) προορίζεται για χρήση στον έλεγχο [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precise Norm Human 5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Oρός ελέγχου GIESSE κλινικής χημείας σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Περιλαμβάνει τιμή για HDL. Κατάλληλο για Konelab Mira, Pentra, Targa. Διατίθεται [...]

ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precise Norm Human 5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Oρός ελέγχου GIESSE κλινικής χημείας σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Περιλαμβάνει τιμή για HDL. Κατάλληλο για Konelab Mira, Pentra, Targa. Διατίθεται [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Precise Path Human 5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Παθολογικός ορός ελέγχου GIESSE κλινικής χημείας σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Περιλαμβάνει τιμή για HDL. Κατάλληλο για Konelab, Mira, Pentra, Targa. Διατίθεται σε [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Preciset Lp(a) gen.2 5x1ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Preciset Lp(a) Gen.2 προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche σε αναλυτές κλινικής χημείας [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Preciset RF 5x1ml Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το Preciset RF αποτελείται από 5 έτοιμους προς χρήση βαθμονομητές, σε υγρή μορφή, με βάση matrix αλβουμίνης βόειου [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Phosphorus UV 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό ανόργανου φωσφόρου. Μέθοδος MOLYBDATE. Η συσκευασία περιέχει [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

RA Ποσοτική 45+5ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ρευματοειδούς παράγοντα στον ορό. Πολλαπλού σημείου βαθμονόμηση. Ο βαθμονομητής συμπεριλαμβάνεται. Η συσκευασία περιέχει [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Reference Electrolyte 250ml Integra Roche

Κατόπιν παραγγελίας

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Rheumatoid Factor RF II Integra Roche

Ενδέχεται να εξαντληθεί

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ρευματοειδών παραγόντων (RF II) σε ορό και πλάσμα ανθρώπου Οι [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Sample Dilution Reagent II 200ml

Κατόπιν παραγγελίας

To COBAS FP Sample Dilution Reagent II είναι υδατικό διάλυμα που προορίζεται για χρήση ως αραιωτικό γενικής χρήσης [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Serumproteins T-Standard 5×0,5ML Roche

Κατόπιν παραγγελίας

Το serum proteins T Standard προορίζεται για χρήση στη βαθμονόμηση των ποσοτικών μεθόδων της Roche. Για Integra 400 [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

T.I.B.C. 100ml + Dosing Spoon Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Παράγοντας καθίζησης αντιδραστηρίου: Ανθρακικό μαγνήσιο. Για χρωματομετρική μέθοδο με καθίζηση. Η συσκευασία περιέχει 1x100ml φιαλίδιo.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Total Protein C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής πρωτεΐνης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Total Protein 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό ολικής πρωτεΐνης σε ορό. Χρωματομετρική μέθοδος BIURET. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Total Protein GEN 2 Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ολικών πρωτεϊνών σε ορό και πλάσμα, στα συστήματα COBAS INTEGRA.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Total Protein Urine Integra 400 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ολικού λευκώματος στα ούρα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

TQ Albumin GEN.2 Integra

Κατόπιν παραγγελίας

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό ανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης αλβουμίνης σε ορό, πλάσμα, ούρα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Triglycerides Integra

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των τριγλυκεριδίων σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον Integra 400. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Triglycerides 4x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε υγρή μορφή έτοιμο πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό τριγλυκεριδίων σε ορό και πλάσμα. Ενζυματική χρωματομετρική [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Triglycerides C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των τριγλυκεριδίων σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas c [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Urea C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας/του αζώτου ουρίας σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Για [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Urea UV 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας σε ορό, πλάσμα, ούρα. Κινητική [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

UREA/BUN Integra 400 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ουρίας/του αζώτου ουρίας αίματος (BUN) στον ορό, στο [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Uric Acid 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα, ούρα. [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Uric Acid C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και όυρα, στον αναλυτή cobas [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Uric Acid v.2 Integra 400 Roche

Ενδέχεται να εξαντληθεί

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα. Για τον Integra [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

γ GT 2x100ml Giesse

Άμεσα διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε υγρή μορφή έτοιμα πρός χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γ-GT σε ορό. Κινητική μέθοδος. Η [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

γ-GT C111 Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γ-γλουταμυλοτρασφεράσης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου. Για τον cobas c [...]

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

γ-GT ver.2 Integra Roche

Άμεσα διαθέσιμο

In vitro εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της καταλυτικής δραστικότητας της GGT (EC 2.3.2.2, γ-γλουταμυλοπεπτίδιο: γ-γλουταμυλοταναφεράση αμινοξέος) σε [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο preloader