ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Δίσκοι Αντιβιοτικών  
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Θρεπτικά υλικά  
ΥΛΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υλικά Ταυτοποίησης

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Δίσκοι Αντιβιοτικών  
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Θρεπτικά υλικά  
ΥΛΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υλικά Ταυτοποίησης