ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Ανακινητήρες - Αναδευτήρες
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΕΒΩΝ
Ανίχνευση - Απεικόνιση Φλεβών  
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ
Αυτόματες Πιπέτες
ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ζυγοί Ακριβείας
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Ιατρικά Έπιπλα
ΚΛΙΒΑΝΟΙ
Κλίβανοι αποστείρωσης
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Λοιπός εξοπλισμός
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Μετρητές Λευκοκυτταρικού Τύπου
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Μικροσκόπια
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Πολυθρόνες - Καρέκλες Αιμοληψίας
ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΑ
Υδατόλουτρα
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ
Φυγόκεντροι Εργαστηρίου
ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Ανακινητήρες - Αναδευτήρες
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΕΒΩΝ
Ανίχνευση - Απεικόνιση Φλεβών  
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ
Αυτόματες Πιπέτες
ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ζυγοί Ακριβείας
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Ιατρικά Έπιπλα
ΚΛΙΒΑΝΟΙ
Κλίβανοι αποστείρωσης
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Λοιπός εξοπλισμός
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Μετρητές Λευκοκυτταρικού Τύπου
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Μικροσκόπια
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Πολυθρόνες - Καρέκλες Αιμοληψίας
ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΑ
Υδατόλουτρα
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ
Φυγόκεντροι Εργαστηρίου